Biopat & kinesoligi Laholm
Åsa Hallendorf testar vilka livsmedel du tål.
Åsa Hallendorf testar vilka livsmedel du tål.

Biopatisk kinesiologi

Jag använder mig av en så kallad neutral indikatormuskel (klienten bildar en o-ring med tummen och ett annat finger) som jag mjukt drar i. Med hjälp av testampuller med inprogrammerade frekvenser kan jag prova vad som belastar din kropp, om du har vitamin eller mineralbrister eller om du har någon födoämnesöverkänslighet. Om kroppen är belastad av ett ämne, eller brist på någon vitamin eller mineral klarar du inte att hålla ihop tumgreppet. Din kropp berättar själv vad som är fel. På filmen nedan kan du se hur det går till.

Åsa testar din hälsa med Kinesiologi


Din kropp talar om i vilken ordning behandlingen ska utföras. Du kanske söker för magbesvär, men går hem med behandling för att t ex stärka din energi, innan vi kan börja behandla magen.
Du kanske känner att du har problem när du äter något visst födoämne, ett födoämne som inte kommer upp som en belastning första besöket, men som kommer fram vid något av återbesöken. Det kan liknas vid att skala en lök, en lök har som bekant olika lager.  Vi behandlar lager för lager.
 

På naturkliniken kan du nu även få zonterapi.

Zonterapi/
Reflexologi

Zonterapi grundar sig på principen att det finns zoner eller reflexpunkter som står i förbindelse med varje anatomisk del i kroppen.
Om det finns en obalans eller överbelastning i en kroppsdel visar det sig i reflexpunkterna som smärta. De områden som smärtar stimuleras. Nervretningarna löser blockeringar, blodcirkulationen ökar, vilket gör att toxiner och slaggprodukter rensas ut och kroppen får en chans att självläka.
Zonterapi används vid de flesta åkommor, tex ryggvärk, huvudvärk, krånglig mage, stress, oro, ångest, knäbesvär osv.
 

Vill du boka behandling?

Läs mer om hur ditt första besök går till.  Läs mer >
 

Biopati

Biopatin utvecklades 1979 av Kurt Winberg Nielsen. En biopat har en bred yrkesutbildning bl a basmedicin, biopatisk kinesiologi, näring, örter, homeopati, immunterapi, öronakupunktur och zonterapi.
 

Läs mer om Biopati

På Biopatiakademins hemsida kan du läsa mer om Biopati och min pågående utbildning.

På Naturkliniken används bl a öronakupunktur.

Öron-
akupunktur

Metoden tros vara flera tusen år gammal. Den moderna öronakupunkturen utformades i Frankrike på 1950-talet av läkaren Paul Nogier.

Öronakupunktur bygger på att punkter på ytterörat motsvarar kroppens olika delar och organ. När en reflexpunkt på örat stimuleras får det via nervbanor och meridianer en effekt på motsvarande organ och olika rubbningar kan balanseras. Inom vården används den här metoden främst inom psykiatrin och vid abstinensbesvär.

Kan används vid många olika problem t ex vid olika typer av smärta, spänningar, oro, ångest, sömnstörningar, nedstämdhet, trötthet, stress, menopaus samt vid beroendeproblem (mat, socker, alkohol, droger, tobak). Den ger ro, harmoni, förbättrad sömn, dämpad ångest och ökad vitalitet. Den lindrar påtagligt eller tar bort abstinenssymptom och stärker immunförsvaret.

När nålarna sitter på plats brukar en känsla av lugn och välbehag sprida sig i kroppen. Man kan få en värmekänsla i örat. Samma känslor infinner sig vid användning av kulplåster, som kan användas om det upplevs som lite obehagligt med nålar. Kulplåster förlänger behandlingstiden eftersom klienten går hem med kulplåsterna och kan trycka själv på punkten.

Jag använder sterila engångsnålar och sprittvättar insticksstället före behandlingen. Efter behandlingen kan man känna sig mycket avslappnad eller trött.